Onderzoek

Wereldspel

Een individueel (non-verbaal) onderzoek met behulp van het Wereldspel wijst vaak uit of een kind de voorkeur heeft voor het visuele leersysteem. Denkt het in beelden (en in welke mate) en ondervindt het kind hier (leer)problemen van.  Dit onderzoek wordt individueel afgenomen in onze praktijk en duurt maximaal een half uurtje. Het Wereldspel wordt 2x afgenomen met een maximale tussenpoze van 4 weken en een minimale tussenpoze van 2 weken.
Uit het onderzoek met het Wereldspel komen altijd 3 aspecten naar voren:

  • Visuele- of talige voorkeur;
  • Sociaal-emotionele bevindingen;
  • Cognitie.

Aan de hand van de gegevens uit het onderzoek kan een verslag opgemaakt worden.

Individueel Onderwijskundig Onderzoek

Als er behoefte is aan verdiepend onderzoek wordt het Individueel Onderwijskundig Onderzoek afgenomen. Dit onderzoek wordt altijd op verzoek van ouders en/of school afgenomen en bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Afname van het Wereldspel (2x);
  • Het pedagogische onderzoek;
  • Het didactische onderzoek.

De duur van het onderzoek bedraagt 2,5 uur. Dit wordt aaneen afgenomen.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

          .       

Studio Bovenwijs © 2019