Training Leren leren

Training Leren leren Methode voor het Basisonderwijs (vanaf 9 jaar, groep 5)

Deze training bestaat uit 6 bijeenkomsten van 60 minuten per keer en kan zowel individueel als in kleine groepjes gevolgd worden. De training sluit aan bij het visuele leersysteem van de jeugd.
Tijdens de bijeenkomsten wordt vooral praktisch gewerkt aan het leren hoe te leren. Veel kinderen hebben namelijk wel de capaciteiten voor een bepaald schoolniveau, maar onderpresteren omdat ze gewoonweg niet weten hoe ze moeten leren.
Dit zien we vaak terug bij het plannen en organiseren; ‘hoe pak ik dat aan?’, bij tekstbegrip: ‘wat moet ik nou precies leren?’, bij het voorbereiden van een werkstuk: ‘welke informatie is relevant en hoe zet ik dit werkstuk op?’.

Deze training kan ondersteuning bieden voor kinderen met AD(H)D, ASS, dyslexie, beelddenken en hoogbegaafdheid.

Training Leren Leren Methode voor het Voortgezet onderwijs, het MBO en het HBO

Deze training bestaat uit 1 bijeenkomst van 9.30 uur tot 16.00 uur ( inclusief pauze) en kan zowel individueel als in kleine groepjes gevolgd worden. Deze dag kan ook opgesplitst worden in 2 dagdelen van 3 uur.
In principe werken we tijdens de bijeenkomsten aan dezelfde onderdelen als de training Leren Leren voor het basisonderwijs. Het verschil zit echter in de afstemming op leeftijd en schoolniveau en kenmerkt een aantal specifieke onderdelen als: tekstbegrip/ conceptmap en plannen en organiseren bij huiswerk.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

          .       

Studio Bovenwijs © 2019